Hamnen

Bokö Hamn

Välkommen att lägga till med din båt i Bokö Hamn, kallad Västantill. Det är ”segelbåtsdjup” vid bryggan men du bör gå in med försiktighet. Här finns dass samt sopstation. Dessutom ett mycket trevligt bibliotek (!) där du kan låna böcker och lämna in dina egna utlästa. Du får stanna en natt gratis vid bryggan. Det är ca 5 platser beroende på storlek. Eget ankare. I viken utanför finns ankarplatser för dig som hellre ligger på svaj.

Bokö’s brygga vid Västantill tillhör Naturreservatet som drivs av Länsstyrelsen. Bokö naturreservat är 415 ha betesmarker, ekskog, ängar och tall/grannskog i skärgårdsmiljö. Mer information om Naturreservatet här.