Sjökroken Gård

Sjökroken Gård Bokö

Genom en arrendator driver Länsstyrelsen en mycket uppskattad gård i äkta skärgårdsmiljö. Det unika ölandskapet hålls öppet genom betande kor och får. Samt ett omfattande underhåll av markerna kring naturreservatet.

Du stöter säkert på både får och kor när du vandrar på Bokö